O NUR YÜZLÜ ERENLER

 

Saltuklar Mengüçler, Danışmentlerle Anadolu’ya ve tüm Yurda kök salan Bey oğlu Beyler,

Horasan’dan kalkıp gelen Uluğbey topraklarını ve Veli Baba Yurdunu  yurt edinen Pirler,

Cumhuriyetin kurulması ile düşünce , ilerleme ve özgürleşme hürriyetine kavuşan laik Rehberler,

Bizlerle her zaman, her yerde,  her daim beraberdir, O Nur Yüzlü Erenler.

 

Cansız duvarın üzerine binip yürüten, Serçeşme,,Büyük  Hünkar-ı Pir, Hacı Bektaş’ı Veli’ler,

Sende bindin arslana Oniki hizmet Gözcülerinden, Gazanfer Karaca Ahmet Sultan Hazretleri Veli’ler,

Veli Baba Sultan’n Can Yoldaşlarından, Kamberlerinden ve Pirlerinden keramet ehli Garip Dedeler,

Bizlerle her zaman, her yerde, her daim beraberdir, O Nur Yüzlü Erenler.

 

72 kişilik küçük bir ailesiyle birlikte, Yezit ordusuna karşı korkmadan direnen  İmam-ı Hüseyinler,

Sakarya’da, Dumlupınar’da, İnönü’de, Afyon’da, Kocatepe’de,İzmir’de  en önde savaşan O Pirler,

Elinde kırık yabasıyla Anadolu’da, Yemen’de daha nice meydanlarda cenke giren Veli Baba Sultan Veli’ler,

Bizlerle her zaman, her yerde, her daim beraberdir, O Nur Yüzlü Erenler.

 

Yüzleri ak kılıçları keskin Yörük baba, Gözcü Baba, Sancaktar Baba, Kartal Baba gibi Er oğlu Er’ler,

İçlerinde Horasan Erenleride bulunan Eren Baba, Buhur Baba, Semerci Baba, Mansur Baba gibi Pir oğlu Pirler,

Hazreti Ali Efendimizin ve onun ehlibeyti, oniki imam, ondört masumu pak, onyedi kemerbest, Nuru Nebi Keremi Aliler,

Bizlerle her zaman, her yerde, her daim beraberdir, O Nur Yüzlü Erenler.

 

Veli TÜRKARSLAN’da Cumhuriyet ve Demokrasi sevdalısı, özüdür onun Atatürk İlkeleri ve Devrimler,

Devrimlerin korunması ve yaşatılması için çok emek veren çağdaş , uygar ve emekçi  genç nesiller,

Nesimi Çimen, Hasret Gültekin, Muhlis Akarsu gibi içlerinde emekçi ozanlar bulunan Yiğit oğlu Yiğitler,

Bizlerle her zaman, her yerde, her daim beraberdir, O Nur Yüzlü Erenler.

 

 

 

                                                                                      Veli TÜRKARSLAN

                                                                                      Maden Mühendisi

                                                                                      T.T.K. AMASRA